Projektowanie, Ekspertyzy, Wykonanie - ELKOL, ul. Berbeckiego 2/8, 44-100 Gliwice, e-mail: elkol@wp.pl, www.elkol.gliwice.pl